2015 2. ÇEYREK DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

2015 2. ÇEYREK DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

“13 Nisan 2015 – Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanarak Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayınlanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretilmesini sağlamaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin iyimser (artış yönünde) olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin kötümser (azalış yönünde) olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin nötr olduğunu göstermektedir.

İhracat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 2. çeyreğinde, 2015 yılı 1. çeyreğine göre 2,8 puan azalarak 105,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılının 2. çeyreğinde, 2015 yılı 1. çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda gerçekleşmiştir. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2015 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 11 puan altına gerilemiştir.

İthalat Beklenti Endeksi, 2015 yılının 2. çeyreğinde, 2015 yılı 1. çeyreğine göre 8,2 puan azalarak 96 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılının 2. çeyreğinde, 2015 yılı 1. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi ile birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, birim ithalat fiyatı ile gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda iken; mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyretmektedir. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2015 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 8,1 puan altına gerilemiştir.”(Ekonomi Bakanlığı, 2015)

 '2015 2. ÇEYREK DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI' have 5 comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

%d blogcu bunu beğendi: